Vision och Affärsidé

Vår Vision
En modern arbetsplats som vi anställda är stolta
över och som andra pratar om som ett föredöme.

Vår Affärsidé
• Vi är marknadens val inom plåtbearbetning.
• Vi är ett Gnosjöföretag med personligt engagemang som alltid är steget före.
• Vi erbjuder koncept och kundunika logistiklösningar till kunder i Norra Europa

Det är något speciellt
med Gnosjö helt enkelt

Vi har länge påstått att det är något speciellt
med våra leveranser och Gnosjö.

Låt oss förklara hur vi menar

Produkter i plåt är
en del i helheten.

På Gårö Plåtprodukter arbetar vi med
bearbetning av tunnplåt, men inte uteslutande.

Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med

Vi söker fler medarebetare!

Läs mer!